Dekanlık
Dekan Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR
+90 (224) 3003815 -
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PEKER
+90 (224) 3003505 -
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Aylin ARAS
+90 (224) 3003823 -
Fakülte Sekreteri Suat CÖMERT
+90 (224) 3003814 -
Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Bölüm Başkanlıkları Danışma Kurulu