Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok / 336
Matematik
Diferensiyel Geometri
Eğriler Teorisi
Tanjant Demette Liftler

300 33 51
Matematik Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Matematik Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 38 15
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PEKER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-C
Yenilenebilir enerji gelişimleri
Bölgesel büyüme ve gelişme
Enerji etkin kentsel tasarım
Kentsel ekonomik analiz

300 35 05
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
300 35 05
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 35 05
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ARAS

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-B
Mekan Organizasyonu
Kültür
Mekan
Kullanıcı Tercihleri

300 38 23
Mimarlık Bölümü
300 38 23
İç Mimarlık Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 38 23
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-A
Şehir ve Planlama Tarihi
Kentsel Koruma ve Yenileme
Kentsel Tasarım
Temel Tasarım ve Görsel Sanatlar

300 36 04
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkanı)
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)

Mimari Tasarım
Mimari Kimlik
Kentsel Tasarım
Kamusal Alanlar

808 10 83
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tüba SARI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-A
Çağdaş Mimarlık
Yüksek Yapılar ve Kent İmgesi
Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım
Mimarlık Tarihi ve Kuramı

300 38 18
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu OKUMUŞ PRİNİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 454
Kırsal Geçişler
kırsal soylulaşma
Kırsal alanlarda turizm
Kent planlama

300 38 21
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KAMACI KARAHAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 110-C
Kent içi hareketlilik
Kentsel Dönüşüm
Halk katılımı
Konut

300 38 79
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
300 38 79
Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 454
İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümü
Yerel yönetimler, belediye yapılanması
Planlama kuramları, planlama etiği
Kentsel dönüşüm

300 35 42
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-D
Kentsel risk yönetimi ve sakınım planlaması
Kentsel ve bölgesel dirençlilik
Kentsel yaşam kalitesi
Sürdürülebilir şehir planlama yaklaşımları

300 38 76
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Ersan KOÇ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-C
Risk Toplumu ve Sosyo-Mekansal Dirençlilik
Kentsel Coğrafya ve Planlama Kuramları
Sanayi Alanları ve Kalkınma Planlaması
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Modelleri

300 38 71
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Ömer BİLEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 312-B
Kent Güvenliği
Bölge Planlama
Çok değişkenli İstatistik Yöntemler
Veri Madenciliği

300 36 07
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ender ŞEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-B
Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri
Mimarlıkta Sayısal Tasarım
Mimarlıkta Üretken Tasarım Yöntemleri
Mekan Dizim Teorisi ve Uygulamaları

300 38 51
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş YILMAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 458
Afet yönetimi
Kırsal konut
Afet sonrası yapılaşma ve sosyal boyutları
Kompozit ahşap üretimi
300 38 17
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Saliha ASLAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 454
Kentsel ve Mimari Tasarım
Kent ve Mimarlık Tarihi/Kuramı
Kentsel Çevre ve Mimarlık
Tarihi Bağlamda Mimari Tasarım

808 10 63
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Asutan SARP YALÇIN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-B
Yapı biyolojisi
Yapı gereçleri
Yapı bileşen ve ögeleri
Yapı fiziği

300 37 63
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Maryam GOLABİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-D
Mimari Tasarım
Konut
Kültür ve Mimarlık
Kent ve Estetik

300 38 46
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurhilal BURAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok /
Restorasyon
Koruma
Mimari Tasarım
Savunma Yapıları

808 10 16
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TARAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 312-C
Mimarlık Tarihi ve Kuramı
Mimarlık ve Bellek
Kent Araştırmaları
Mimari Tasarım

808 11 59
Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Elif VURUCULAR KESİMCİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Kent Morfolojisi
Kamusal Alanlar
Mekan Dizim Yöntemi
Kent Hareketleri

300 35 31
Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Fatma CESUR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Sürdürülebilirlik
Yapı üretimi
Teknoloji
Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Değerlendirmesi

300 36 58
Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Meysam SOLEİMANİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-D
Kentsel Mimarlık
Tarihsel Bağlamda Tasarım
Kent Morfolojisi
Mekan Dizimi

300 38 59
Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Özlem İKİZLER KUMCU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Mimari Tasarım
Savaş Sonrası Kentsel Mekanın Yeniden Yazımı
Çevre Davranış Kuramları
Kamusal Alan

808 10 18
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Aysun YILMAZ (35.madde)

/
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Nihan Büşra AYDIN (35.madde)

/
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Filiz AYAZ (35.madde)

/
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Ahmet TÜREL (35.madde)

/
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Havva Merve TUNCER (35.madde)

/
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Alper GÖNÜL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-C
Kent Morfolojisi
Tanzimat Dönemi Osmanlı Mimarisi
Erken Dönem Osmanlı Kentleri
Balkanlarda Osmanlı Mimarisi
300 35 13
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Tuğba TUNCER (35.madde)

/
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Elif BEKAR (35.madde)

/
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Arda TUNCER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Ekonomi coğrafyası
Bilim coğrafyası
Bilgi ağları ve akışları
Kalkınma ve kentsel politika

300 33 55
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Zeynep ERDOĞAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Tarım Politikaları ve Planlama
Kentleşme Politikası
Kırsal Kalkınma Politikası
Yerel Yönetimler

300 35 77
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. İmran GÜMÜŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Mimari tasarım
Mimarlık kuramları
Konut
Kentsel mekan

300 37 24
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Melek GÖKMEYDAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Bölge Planlama
Bölgesel Gelişme
Metropoliten Yönetim
Bölgesel Ekonomi

300 36 92
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. İrem KALE (35.madde)

/
Mimarlıkta Doğa Esinlenmeli Tasarım
Biyomimikri Kavramı
Mimaride Biyotasarım
Biyoloji- Mimarlık İlişkisi

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Elif HARPUTLUOĞLU (35.madde)

/
Çevre Kontrolü
Yapı Teknolojisi
Aydınlatma Tasarımı
Yapı Yüzü Aydınlatması

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Sinem BECERİK ALTINDİŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Kentsel Tasarım
Kamusal Alanlar
Mekan Kalitesi
Şehir Tarihi

300 35 20
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Ali YILMAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Kentsel Tasarım
Yaya Algısı ve Davranışı
Mekansal Veri Analitiği
Kent Morfolojisi

808 10 22
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Asude Yaren ÜNAL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Yapı Bilgisi
Yapı Malzemeleri
Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri
Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji

808 10 82
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Çiğdem ÜSTÜN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Bölge Planlama
Bölgesel Kalkınma
Bölge Ekonomisi
Ekonomik Coğrafya

300 35 83
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Cansu ÖZELMACI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Koruma, Yenileme ve Restorasyon
Yapı, Çevre ve Yerleşim Koruma
Kültürel Miras
Tarihi Çevre

300 39 95
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Şevval BAŞKURT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-C
Kent İmgesi
Kentsel/Kamusal Alan ve Mekan Tasarımı
Küreselleşme ve Mimarlık
Mimari Tasarım

300 37 49
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Zeynep GÜLER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok /
Yapı Bilgisi
Yapı Elemanları
Yapı Malzemeleri
Taşıyıcı Sistemler

808 11 45
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Asude ELKOCA

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Kent Planlama
Kentsel Tasarım
Dışa Kapalı Siteler
Sosyo-Mekânsal Ayrışma

808 11 54
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Burcu YAŞLAK (35.madde)

/
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü