Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok / 319
Kentsel Tasarım
Peyzaj Tasarımı
Kamusal Alanlar ve Katılım
Mekan ve Sağlık

300 38 15
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan)
Peyzaj Mimarlığı Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 34 15
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Didem Güneş YILMAZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 458
Afet yönetimi
Kırsal konut
Afet sonrası yapılaşma ve sosyal boyutları
Kompozit ahşap üretimi

300 38 17
Mimarlık Bölümü
300 38 17
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Ebru KAMACI KARAHAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 110-C
Kent içi hareketlilik
Kentsel Dönüşüm
Halk katılımı
Konut

300 38 79
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Başkanı)
300 38 79
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkanı)
300 39 22
Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Merkez Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Aylin ARAS

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-B
Mekan Organizasyonu
Kültür
Mekan
Kullanıcı Tercihleri

300 38 23
Mimarlık Bölümü
300 38 23
İç Mimarlık Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Sinem TAPKI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 453
Mimari Tasarım
Mimari Kimlik
Kırsal Alanlar
Kamusal Alanlar

808 10 83
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Arda TUNCER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Ekonomi coğrafyası
Bilim coğrafyası
Bilgi ağları ve akışları
Yükseköğretim ve Bölgesel Kalkınma

300 33 55
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu OKUMUŞ PRİNİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 454
Kırsal Geçişler
kırsal soylulaşma
Kırsal alanlarda turizm
Kent planlama

300 38 21
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Tüba SARI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-A
Çağdaş Mimarlık
Yüksek Yapılar ve Kent İmgesi
Mimari Tasarım ve Kentsel Tasarım
Mimarlık Tarihi ve Kuramı

300 38 18
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-D
Kentsel risk yönetimi ve sakınım planlaması
Kentsel ve bölgesel dirençlilik
Kentsel yaşam kalitesi
Sürdürülebilir şehir planlama yaklaşımları

300 38 76
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Ersan KOÇ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-C
Risk Toplumu ve Sosyo-Mekansal Dirençlilik
Kentsel Coğrafya ve Planlama Kuramları
Sanayi Alanları ve Kalkınma Planlaması
Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Modelleri

300 38 71
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 454
İşlevini yitirmiş sanayi alanlarının dönüşümü
Yerel yönetimler, belediye yapılanması
Planlama kuramları, planlama etiği
Kentsel dönüşüm

300 35 42
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-B
Mimari Tasarım
Yapı Elemanları ve Yapım Teknikleri
Kentsel Tasarım
Proje Yönetimi

300 38 11
Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-A
Kentsel Koruma, Yenileme ve Alan Yönetimi
Kentsel Tasarım
Şehir ve Planlama Tarihi
Görsel Sanatlar, Kültür Araştırmaları

300 36 04
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Ömer BİLEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 312-B
Kent Güvenliği
Bölge Planlama
Çok değişkenli İstatistik Yöntemler
Veri Madenciliği

300 36 07
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Alper GÖNÜL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-B
Görsel Mekan Kalitesi
Semantik Segmentasyon
Erken Dönem Osmanlı Kentleri
Balkanlarda Osmanlı Mimarisi

300 35 13
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Asutan SARP YALÇIN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 315-B
Yapı biyolojisi
Yapı gereçleri
Yapı bileşen ve ögeleri
Sürdürülebilirlik

300 37 63
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Elif VURUCULAR KESİMCİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-D
Kent Morfolojisi
Kamusal Alanlar
Mekan Dizim Yöntemi
Mekansal Bellek

300 35 31
Mimarlık Bölümü
300 35 31
Kadın ve Aile Koordinatörlüğü
(Koordinatör Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ender ŞEN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 321-B
Mimarlıkta Bilgi Teknolojileri
Mimarlıkta Sayısal Tasarım
Mimarlıkta Üretken Tasarım Yöntemleri
Mekan Dizim Teorisi ve Uygulamaları

300 38 51
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Lale KARATAŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 322-C
Restorasyon
Tarihi Yapılarda Deprem Hasarları
Lidar / İHA
Sanal Gerçeklik

300 39 29
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Maryam GOLABİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-D
Mimari Tasarım
Konut
Kültür ve Mimarlık
Kent ve Estetik

300 38 46
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Meysam SOLEİMANİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-D
Kentsel Mimarlık
Tarihsel Bağlamda Tasarım
Kent Morfolojisi
Mekan Dizimi

300 38 59
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TARAZ VARIŞLIASLAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 312-C
Mimarlık Tarihi ve Kuramı
Mimarlık ve Bellek
Kent Araştırmaları
Mimari Tasarım

808 11 59
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Nurhilal BURAK

Mimar Sinan Yerleşkesi A Blok
Restorasyon
Koruma
Mimari Tasarım
Savunma Yapıları

808 10 16
Mimarlık Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Saliha ASLAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 454
Kentsel ve Mimari Tasarım
Kent ve Mimarlık Tarihi/Kuramı
Kentsel Çevre ve Mimarlık
Mimari Tasarım ve Bağlam

808 10 63
Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Fatma CESUR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Sürdürülebilirlik
Yapı üretimi
Teknoloji
Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Değerlendirmesi

300 36 58
Mimarlık Bölümü

Öğr. Gör. Özlem İKİZLER KUMCU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Mimari Tasarım
Savaş Sonrası Kentsel Mekanın Yeniden Yazımı
Çevre Davranış Kuramları
Kamusal Alan

808 10 18
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Dr. İmran GÜMÜŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Mimari tasarım
Mimarlık kuramları
Konut
Kentsel mekan

300 37 24
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Ahmet TÜREL (35.madde)

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Asude ELKOCA KADAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Kent Planlama
Kentsel Tasarım
Dışa Kapalı Siteler
Sosyo-Mekânsal Ayrışma

808 11 54
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Asude Yaren ÜNAL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Yapı Bilgisi
Yapı Malzemeleri
Mimarlıkta Yapı ve Yapım Teknolojileri
Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji

808 10 82
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Aysun YILMAZ (35.madde)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Cansu ÖZELMACI

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-C
Koruma, Yenileme ve Restorasyon
Yapı, Çevre ve Yerleşim Koruma
Kültürel Miras
Tarihi Çevre

300 39 95
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Çiğdem ÜSTÜN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-D
Bölge Planlama
Bölgesel Kalkınma
Bölge Ekonomisi
Ekonomik Coğrafya

300 35 83
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Elif BEKAR (35.madde)

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Elif RANAER HARPUTLUOĞLU

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-B
Çevre Kontrolü
Yapı Teknolojisi
Aydınlatma Tasarımı
Yapı Yüzü Aydınlatması

300 39 04
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Filiz AYAZ (35.madde)

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. İrem KALE

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-B
Doğa Esinlenmeli ve Biyoişbirlikçi Tasarım
Mimaride Biyotasarım
Biyomateryaller
Biyofabrikasyon

300 39 20
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Melek GÖKMEYDAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Bölge Planlama
Bölgesel Gelişme
Metropoliten Yönetim
Bölgesel Ekonomi

300 36 92
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Nihan Büşra AYDIN (35.madde)

Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Sinem BECERİK ALTINDİŞ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Kentsel Tasarım
Kamusal Alanlar
Mekan Kalitesi
Şehir Tarihi

300 35 20
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Şevval BAŞKURT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-C
Kent İmgesi
Kentsel/Kamusal Alan ve Mekan Tasarımı
Küreselleşme ve Mimarlık
Mimari Tasarım

300 37 49
Mimarlık Bölümü

Arş. Gör. Tuğba TUNCER (35.madde)

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Zeynep ERDOĞAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 432-B
Tarım Politikaları ve Planlama
Kentleşme Politikası
Kırsal Kalkınma Politikası
Yerel Yönetimler

300 35 77
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş. Gör. Zeynep GÜLER

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 434-C
Yapı Bilgisi
Yapı Elemanları
Yapı Malzemeleri
Taşıyıcı Sistemler

808 11 45
Mimarlık Bölümü