Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz

  • Ülke ve toplumun beklentileri doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi, teknoloji, sosyal ve sanatsal değerler üreten, yenilikçi, yaratıcı ve araştırmacı kimliği ile öne çıkan bir fakülte olmak.

 

Misyonumuz

  • Ulusal ve uluslararası alanda eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tercih edilen yenilikçi ve girişimci bir üniversite hedefine ulaşmak için, ideal bir akademik kadro ile nitelikli, araştırmacı, teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda yapılan çalışmalarla meslek alanını zenginleştirebilen, çevreye duyarlı, kamu yararı bilincine sahip, etik ve estetik bakış açısı oluşturmuş bireyler yetiştirmek.