Dekan Yardımcıları Görevleri


Görevi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş YILMAZ
Görev ve Sorumlulukları

1. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların vesüreçlerin yönetimi,

2. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların vesüreçlerin yönetimi,

3. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların vesüreçlerin yönetimi,

4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, Fakülte ve bölümlerin Websayfaları, sosyal medya ile ilgili işlemler yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

5. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmalarınvesüreçlerin yönetimi,

6. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılanyazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

7. Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yürütülen işveişlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

8. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Teknoloji Transfer Ofisi ve KariyerUygulama Araştırma Merkezi ile yürütülen iş ve işlemlerin, proje ve danışmanlık işlerinedair süreçlerin yönetimi,

9. Diğer birimlerdeki idari ve mali iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

10. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yürütülen kendi iş alanı ile ilgili işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

11. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu işlerinde görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili koordinasyonunu ve süreç yönetimini gerçekleştirmek,

12. İKEP, Stratejik Plan, Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili işleri yürütmek,

13. Personel Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

14. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile yürütülen kendi iş alanı ile ilgili işlemler,yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi

15.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemler, yapılan yazışmaların vesüreçlerin yönetimi,

16. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

17. Genel Sekreterlik ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

18. Dış İlişkiler Ofisi ( Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) ile yürütülen iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

19. Fakültedeki Eğitim-Öğretim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

20. Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulması süreçlerinin yönetimi,

21. Diğer birimlerdeki idari ve akademik iş ve işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

22. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yürütülen kendi iş alanı ile ilgili işlemlerin, yapılan yazışmaların ve süreçlerin yönetimi,

23. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu işlerinde görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili koordinasyonunu ve süreç yönetimini gerçekleştirmek,

24. Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili işleri yürütmek,

25. Akademik Genel Kurul sunularında görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili verilerin hazırlanması sürecini yönetmek,

26. Birim Faaliyet Raporlarında görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili işleri yürütmek,

27. Dekana, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,

28. Dekanın, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.