Fakülte Danışma Kurulu (silmeyiniz danışma kurulu)
Prof. Dr. Abdullah MAĞDEN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan / Başkan
Prof. Dr. Murat ERTAŞ Orman Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Asutan SARP YALÇIN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Üye
Çağla CANCA Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Fakülte Öğrenci Temsilcisi
Murat UŞUN Büyükşehir Belediyesi - Şehir Plancısı Üye
Figen BOYNİKOĞLU Yıldırım Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü - Şehir Plancısı Üye
Haluk YALKI Yalkı+d Tasarım ve Danışmanlık - Mimar Üye
Turgut YALKI Yalkı+d Tasarım ve Danışmanlık Bürosu - Şehir Plancısı Üye
Ömer Faruk ŞAHİN Göktaş A.Ş. - Mimar / Mimarlar Odası Bursa Şb. - Başkan Üye
Şirin RODOPLU ŞİMŞEK Mimarlar Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu Bşk. Üye
Alp KAYA Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Üye