Kurullar ve Komisyonlar


SIRA NOKOMİSYONLARBAŞKAN VE ÜYELERKOMİSYON TANIMLARI VE GÖREVLERİ
1Akademik Yükseltilme, Atama ve Ön Değerlendirme Komisyonu

Prof.Dr. Gül SAYAN ATANUR (Başkan)

Doç.Dr. Ebru KAMACI KARAHAN

Dr.Öğr.Üyesi Sinem TAPKI

Fakültemiz ile ilgili kadrolara başvuran adayların bilimsel ve akademik çalışmalarını içeren dosyaların, atama ve yükseltilme kriterlerine uygunluk kontrolünü yapmak ve rapor hazırlamak

2Sınav Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ersan KOÇ (Başkan)

Arş.Gör. Çiğdem ÜSTÜN

Mimarlık Bölümü

Arş.Gör. Elif RANAER HARPUTLUOĞLU

Yüksek lisans ve doktora sınav ve seminer programı, tez izleme komitesi sunum programı, af, ek ders ve yedi yılsonu sınav programlarını hazırlamak, derslikleri belirlemek ve gözetmen listelerini hazırlamak

3Burs ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

Dr.Öğr.Üyesi Asutan SARP YALÇIN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Tüba SARI

Arş.Gör. Melek GÖKMEYDAN

Fakülte öğrencilerinin burs başvurularını değerlendirmek ve burslar hakkında öğrencilere rehberlik etmek, öğrencilerin burs ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını düzenlemek ve koordinasyonu sağlamak.

4

Erasmus +, Farabi, Bologna ve Mevlana Programları Komisyonu

Doç.Dr. Arzu TAYLAN SUSAN (Fakülte Koordinatörü)

Öğr.Gör. Özlem İKİZLER KUMCU (Mimarlık B. Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi Ebru KAMACI KARAHAN (Şehir ve Bölge Planlama B. Koordinatörü)

Arş.Gör. Çiğdem ÜSTÜN

Erasmus ve Socrates programlarının fakülte öğrencilerine duyurulmasını ve izlenmesini sağlamak.

Farabi, Bologna ve Mevlana programlarının fakülte öğrencilerine ve öğretim üyelerine duyurulmasını ve izlenmesini sağlamak.

5Yayın Komisyonu

Doç.Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ (Başkan)

Doç.Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ

Dr.Öğr.Üyesi Didem Güneş YILMAZ

Dr.Öğr.Üyesi Arda TUNCER

Fakülte öğretim üyeleri tarafından yapılan ve yapılacak eserlerin ön değerlendirmesini yapmak.

6Web Yönetimi ve Tanıtım Komisyonu

Doç.Dr. Ebru KAMACI KARAHAN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Sinem TAPKI

Arş.Gör.Dr. Arda TUNCER

Arş.Gör.Dr. İmran GÜMÜŞ

Arş.Gör. Çiğdem ÜSTÜN

Fakültemiz Web Sitesi’nin akademik, idari personel, öğrenciler, mezunlar ve ziyaretçiler için kolay ulaşılır, sade, işlevsel, güncel, iyi tasarlanmış bir bilgi kaynağı olmasını sağlamak. Bu doğrultuda sitenin tüm paydaşlardan gelecek geri beslemeler ve öneriler çerçevesinde gerek içerik ve gerekse teknik boyutlarıyla geliştirilmesine katkıda bulunmak, Bölüm Web Sitelerinin koordinatörlüğünü yapmak, tanıtım faaliyetlerini koordine etmek.

7Stratejik Planlama ve Kalite Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ender ŞEN (Başkan)

Öğr.Gör. Fatma CESUR

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ömer BİLEN (Başkan)

Arş.Gör. Asude ELKOCA

Bölümler ve Fakültenin stratejik planlamasını hazırlamak ve üniversitenin stratejik planlama çalışmalarına yardımcı olmak. 


Kalite koordinasyon birimine gerekli bilgileri ve desteği sağlamak üzere ilgili birim yöneticileri tarafından en az iki üye ile temsil edilen akademik ve idari birim kalite koordinatörlükleri oluşturulur

8

Akademik Teşvik Başvuru ve ön değerlendirme Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Sinem TAPKI (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Aylin ARAS

Dr.Öğr.Üyesi Tüba SARI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ebru KAMACI KARAHAN (Başkan)

Doç.Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ

Doç.Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Dr.Öğr.Üyesi Arda TUNCER

(Akademik Teşvik Yönetmeliği gereğince iki yıl süreyle seçilen komisyon)

Başvuran adayların bilimsel ve akademik çalışmalarını içeren dosyaların yönetmelik kriterlerine uygunluk kontrolünü yapmak ve rapor hazırlamak

9Ders Programı Hazırlama Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Nurhilal BURAK (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Lale KARATAŞ

Öğr.Gör. Özlem İKİZLER KUMCU

Arş.Gör.Dr. İmran GÜMÜŞ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Arzu TAYLAN SUSAN (Başkan)

Arş.Gör. Melek GÖKMEYDAN

Arş.Gör. Sinem BECERİK ALTINDİŞ

Öğrenci yatay / dikey geçiş hakkı kazandıktan sonra daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kuramlarında almış olduğu dersler için muafiyet ve intibak işlemlerini yapmak, af kanunundan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin intibak işlemlerini yapmak, herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci iken ilişiği kesilen, mezun iken Üniversitemize yeniden kayıt yaptırmaya hak kazanan, benzeri durumda olup öğrenimlerine devam edecek öğrencilerin daha önce alıp, başarılı oldukları derslerden muafiyetleri ve intibaklarıyla ilgili işlemleri yapmak.

11İntibak ve Af Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Nurhilal BURAK (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Lale KARATAŞ

Öğr.Gör. Özlem İKİZLER KUMCU

Arş.Gör.Dr. İmran GÜMÜŞ

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Arda TUNCER (Başkan)

Arş.Gör. Asude ELKOCA


12Staj Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Didem Güneş YILMAZ (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Saliha ASLAN

Arş.Gör. Asude Yaren ÜNAL

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ (Başkan)

Arş.Gör. Asude ELKOCA

Arş.Gör. Sinem BECERİK ALTINDİŞ

Staj Yönetmeliğinin ve yönergelerinin hazırlanmasını ve Bölüm staj komisyonunun koordinasyonunu sağlamak.

 

Akademik birimler stajın amacına uygun olarak yürütülmesi için gerekli kontrolün yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili düzenlemeyi yapar.

13Kariyer Planlama ve Mezuniyet Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Nazlı TARAZ (Başkan)

Öğr.Gör.Dr. Elif VURUCULAR KESİMCİ

Arş.Gör. Cansu ÖZELMACI

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Arda TUNCER (Başkan)

Arş.Gör. Zeynep ERDOĞAN

Arş.Gör. Asude ELKOCA KADAN

Meslek odaları, Yerel yönetimler, vb. kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, istihdam alanlarını araştırarak kariyer günleri düzenlemek,

 

Mezun olacak öğrencilerin tespiti, karne, transkript, tek ders sınav hakkı, vb hususların incelenerek mezuniyetlerine karar verilmesi, kep, forma gibi hazırlıkların planlanması

14Sosyal Transkript Değerlendirme Komisyonu

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Alper GÖNÜL (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Havva Merve TUNCER

Arş.Gör. İrem KALE

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ömer BİLEN (Başkan)

Arş.Gör. Sinem BECERİK ALTINDİŞ

Arş.Gör. Zeynep ERDOĞAN


15İMEP Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Arda TUNCER (Başkan)

Arş.Gör. Zeynep ERDOĞAN

Arş.Gör. Çiğdem ÜSTÜN 


16Eğitim ve Akreditasyon Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Arzu TAYLAN SUSAN (Başkan)

Doç.Dr. Ersan KOÇ


17Laboratuvar ve Altyapı Komisyonu

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş.Gör.Dr. Arda TUNCER (Başkan)

Arş.Gör. Melek GÖKMEYDAN

Arş.Gör. Sinem BECERİK ALTINDİŞ


18Bukagem Bölüm Temsilcileri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Duygu OKUMUŞ PRİNİ

Arş.Gör. Melek GÖKMEYDAN

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Saliha ASLAN

Arş.Gör. Asude Yaren ÜNAL


19İMEP Bölüm Koordinatörleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Arda TUNCER

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Didem Güneş YILMAZ


20İletişim Ofisi Koordinatörleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ebru KAMACI KARAHAN

Mimarlık Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Tuba SARI


21Engelli Öğrenci Birim Koordinatörleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Arzu TAYLAN SUSAN

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Alper GÖNÜL


22Kadın ve Aile Koordinatörleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ebru KAMACI KARAHAN

Mimarlık Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi Tuba SARI


23Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörleri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç.Dr. Ersan KOÇ

Mimarlık Bölümü

Öğr.Gör.Dr. Elif VURUCULAR KESİMCİ


24Bölüm Kalite Elçileri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Arş.Gör. Asude ELKOCA

Mimarlık Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ender ŞEN