Suat CÖMERT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 312-A
300 38 14
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Fakülte Sekreteri)

Tuğba TOPAL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310
300 38 15
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Özel Kalem)

Serhat BİNBİR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
808 11 96
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Şef)
808 11 96
Afet Yönetimi Koordinatörlüğü
(Şef)

Alparslan TESKİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Satın Alma İşlemleri
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Döner Sermaye İşlemleri
Öğrenci İşlemleri/Yolluk Ödemeleri/Jüri Ödemeleri

300 33 59
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 33 59
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 59
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 59
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Cengiz ERTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-B
Fakülte bakım onarım talepleri
Atölye ve sınıfların teknik ve malzeme talepleri300 38 13
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)

Sinan SAĞIR

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Taşınır Kayıt Yetkilisi
İMEP-Staj İş ve İşlemleri
Satın Alma ve Yolluk İşlemleri
Döner Sermaye Ödemeleri

808 11 69
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)

Emrah KAPAGAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Mali İşler
Mutemetlik
Personel İşleri
Yazı İşleri

808 11 07
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Memur)
808 11 07
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Sekreteri)