Suat CÖMERT

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 312-A
300 38 14
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Fakülte Sekreteri)

Mehmet Tözün BİNGÖL

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok /
808 10 50
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Mühendis)

Sümeyye ÇELİK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310
Tahakkuk İşleri
Personel İşleri
Yazı İşleri


300 35 56
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)

Cengiz ERTÜRK

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-B
300 38 13
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)

Alparslan TESKİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Satın Alma İşlemleri
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Döner Sermaye İşlemleri


300 33 59
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
300 33 59
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 59
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
300 33 59
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)

Ali DEMİRCİ

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
Mimarlık Bölüm Yazışmaları
ŞBP Bölüm Yazışmaları
Kentsel Tasarım ABD Yazışmaları
ŞBP ABD Yazışmaları

808 11 58
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Bilgisayar İşletmeni)
808 11 58
Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 58
İç Mimarlık Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 58
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Sekreteri)
808 11 58
Kentsel Tasarım Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)
808 11 58
Şehir ve Bölge Planlama Enstitü-ABD 
(ABD Sekreteri)

Emrah KAPAGAN

Yıldırım Bayezid Yerleşkesi A Blok / 310-A
ŞBP BÖLÜMÜ BÖLÜM SEKRETERİ
DEKANLIK YAZIŞMALARI
FYK YAZIŞMALARI


808 11 07
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(Memur)
808 11 07
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
(Bölüm Sekreteri)