Fakülte Danışma Kurulu
Prof. Dr. Gül SAYAN ATANUR
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Dekan
Dr. Öğr. Üyesi Didem Güneş YILMAZ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sinem TAPKI
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ebru KARAHAN KAMACI
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aylin
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı
Gülten KAPICIOĞLU
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
Dilek GÜMÜŞ
Yıldırım Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürü
Emrullah AYDIN
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Uzman
Şirin RODOPLU ŞİMŞEK
Bursa Mimarlar Odası
Başkan
Murat İLKME
Bursa Şehir Plancıları Odası
Başkan
Prof. Dr. Yunus KAYA
BTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Enstitü Müdürü
Elif YILDIZ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Öğrenci